ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEOS

HPV & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

Τι είναι οι προκαρκινικές αλλοιώσεις;

Ο τράχηλος της μήτρας είναι ο λεπτός σωλήνας με μυϊκά τοιχώματα, που συνδέει την κοιλότητα της μήτρας με τον κόλπο. Δια του σωλήνα αυτού εισέρχεται το σπέρμα, ώστε να γονιμοποιήσει το ωάριο μέσα στη σάλπιγγα και δια αυτού εξέρχεται το νεογνό στο φυσιολογικό τοκετό.

Τι σημαίνει «βαθμός» της προκαρκινικής αλλοίωσης;

Ο όρος, που χρησιμοποιούμε στην ιατρική, για να περιγράψουμε τις προκαρκινικές αλλοιώσεις (τις ονομάζουμε και δυσπλασίες) στον τράχηλο της μήτρας είναι «τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία». Ο διεθνής όρος είναι Cervical Intraepithelial Neoplasia και έχει επικρατήσει – για λόγους ευκολίας – η χρήση του ακρωνυμίου CIN.

Η οικογένεια του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV) συνδέθηκε με την εμφάνιση κονδυλωμάτων του δέρματος στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1935 ο ερευνητής Francis Peyton Rous διεπίστωσε πως οι ιοί, που ανήκουν σε αυτήν την οικογένεια, μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος σε κουνέλια.Η πρόληψη αρχίζει από νωρίς


Γενικά τι είναι τα εμβόλια;

Δια των εμβολίων εισάγουμε στον οργανισμό παθογόνους παράγοντες (ιούς ή βακτήρια), οι οποίοι είναι «αποδυναμωμένοι» και δεν δύνανται να προκαλέσουν βλάβη ή μόνο τμήματα των παραγόντων αυτών.

Ο οργανισμός F.D.A. (Food and Drug Administration – είναι το Αμερικανικό αντίστοιχο του δικού μας Ε.Ο.Φ.) ενέκρινε στις 10 Δεκεμβρίου του 2014 μία νέα εκδοχή του εμβολίου Gardasil, το οποίο προστατεύει από πέντε επιπλέον στελέχη του ιού H.P.V. .

Τι είναι ο HPV;

Ο όρος HPV είναι ένα ακρωνύμιο, το οποίο αντιστοιχεί στο Human Papilloma Virus. Η μετάφραση του όρου στα Ελληνικά είναι Ανθρώπινος Ιός των Θηλωμάτων.

Όταν μιλάμε για τον HPV στην πραγματικότητα δεν αναφερόμαστε σε έναν μόνο ιό, αλλά σε μία οικογένεια ιών, η οποία αριθμεί σήμερα κοντά στα 200 στελέχη (μέλη). Τα καταγεγραμμένα στελέχη της οικογένειας αυτής ιών μάλιστα βαίνουν αυξανόμενα, αφού οι ερευνητές ανακαλύπτουν τακτικά νέα. Στο κάθε στέλεχος HPV αντιστοιχεί και ένας αριθμός.

Τι είναι υπογονιμότητα;

Ως υπογονιμότητα ορίζουμε την ανικανότητα ενός ζευγαριού να συλλάβει μετά από προσπάθειες διάρκειας ενός έτους.

Με την ευρύτερη όμως έννοια του όρου, ως υπογονιμότητα μπορεί να εκληφθεί η γενικότερη δυσκολία ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί. Έτσι υπογόνιμα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν και τα ζευγάρια, που αντιμετώπισαν καθ’ έξιν αποβολές.

1. Το προφυλακτικό προφυλάσσει απόλυτα από τον HPV

Μύθος.

Η λοίμωξη από τον ιό HPV αποτελεί το συνηθέστερο αφροδίσιο νόσημα (αφροδίσια ονομάζονται τα νοσήματα, που μεταδίδονται με την ερωτική επαφή). Το προφυλακτικό δεν προσφέρει απόλυτη προστασία απέναντι στη λοίμωξη αυτή.

Τι είναι ο HPV;

Με τον όρο HPV (Human Papilloma Virus – Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) αναφερόμαστε σε μια οικογένεια ιών, η οποία αριθμεί περίπου 200 μέλη, τα οποία ονομάζονται στελέχη. Η λοίμωξη από τον HPV μεταδίδεται με την ερωτική επαφή.

Μεταξύ των μελών της οικογένειας αυτής συγκαταλέγονται κάποια, που ονομάζονται υψηλού κινδύνου, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Τι εξετάζουμε με το HPV – DNA test;

Με το HPV – DNA test εξετάζουμε, αν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιο από τα στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Τι σημαίνει, αν το HPV – DNA test βγει αρνητικό;