ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEOS

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ & ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΟΛΠΟΥ

Τι είναι το πυελικό έδαφος;

Αν φανταστούμε, πως η κοιλιά είναι μία σακούλα, μέσα στην οποία εντοπίζονται τα σπλαχνικά όργανα, τότε το πυελικό έδαφος – όπως και ο ίδιος ο όρος άλλωστε υποδηλώνει – είναι ο «πάτος» της σακούλας αυτής. Το πυελικό έδαφος «σε συνέργεια» με τον κόλπο δεν αφήνουν τα όργανα, που εντοπίζονται εντός της πυέλου, να «γλιστρήσουν» προς τα κάτω.

Λίγα λόγια «εισαγωγικά»…

Το πυελικό έδαφος (βλ. εικόνα 1)  υποστηρίζει τα όργανα, που βρίσκονται εντός της πυέλου (ορθό, μήτρα και ουροδόχος κύστη). Μέρος της «υποστηρικτικής» αυτής δομής είναι και ο κόλπος. Η διατήρηση της ορθής θέσης των πυελικών οργάνων, είναι σημαντική μεταξύ άλλων για τη διατήρηση του ελέγχου της ούρησης και της αφόδευσης.

Κολπικός τοκετός

Αυτή καθαυτή η εγκυμοσύνη είναι ένας παράγων, που θέτει σε δοκιμασία τις δομές του πυελικού εδάφους κυρίως λόγω του αυξημένου βάρους της μήτρας, του κυήματος αλλά και των άλλων ιστών, που εντοπίζονται τότε στην ενδομητρική κοιλότητα, δηλαδή του πλακούντα και του αμνιακού υγρού.

Κληρονομικότητα

Ακόμα και άτεκνες γυναίκες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν άλλους παράγοντες, που αυξάνουν τις πιθανότητες για απώλεια στήριξης του πυελικού εδάφους, ενίοτε εμφανίζουν πρόπτωση των πυελικών οργάνων.

Επομένως, ενδέχεται και η κληρονομικότητα να ενέχεται στους μηχανισμούς εμφάνισης του προβλήματος αυτού. Από στατιστικές μελέτες έχει μάλιστα καταμετρηθεί αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης χαλάρωσης του κόλπου κατά 3,2 φορές, αν και η μητέρα της γυναίκας αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή, ενώ οι σχετικές πιθανότητες παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,4 φορές, αν την κατάσταση αυτή την παρουσιάζει η αδελφή της.
 

Κατά πόσον ο φυσιολογικός τοκετός αυξάνει τις πιθανότητες χαλάρωσης του κόλπου και απώλειας στήριξης του πυελικού εδάφους;

Φαίνεται, πως ο φυσιολογικός τοκετός  (πιο «ακριβής» όρος, που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο «κολπικός τοκετός» - vaginal delivery) είναι και ο σημαντικότερος παράγων, που αυξάνει τις πιθανότητες μία γυναίκας να αντιμετωπίσει χαλάρωση του κόλπου και απώλεια στήριξης του πυελικού εδάφους. Μάλιστα Σουηδική μελέτη του 2012 κατέδειξε, πως η πιθανότητα εμφάνισης πρόπτωσης των πυελικών οργάνων διπλασιάζεται μετά από φυσιολογικό τοκετό  εν συγκρίσει με την καισαρική τομή.

Τι είναι η περινεοτομή;

Μερικές φορές, προκειμένου να βοηθηθεί η έξοδος του νεογνού κατά το δεύτερο στάδιο του τοκετού, υπό τοπική αναισθησία, γίνεται από τον ιατρό μία τομή στο περίνεο, η λεγόμενη περινεοτομή ή επισιοτομή. Πρόκειται για μία μικρή τομή με ψαλίδι στο περίνεο, δηλαδή στους μυς και το δέρμα, που εκτείνονται από την είσοδο του κόλπου μέχρι τον πρωκτό (βλ. εικόνα). Η τομή αυτή αποκαθίσταται από τον ιατρό αμέσως μετά τον τοκετό με συρραφή των τετμημένων ιστών.

Ολίγη από ιστορία…

Ο Arnold Kegel ήταν ένας Αμερικανός Γυναικολόγος, ο οποίος έδρασε κατά κύριο λόγο στα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν ο πρώτος, που περιέγραψε τις ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του πυελικού εδάφους, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της συμπτωματολογίας της χαλάρωσης του κόλπου και κυρίως στον περιορισμό της ακράτειας ούρων στη γυναίκα.

Καταρχάς, τι είναι πρόληψη, όσον αφορά τουλάχιστον τη χαλάρωση του κόλπου;

Ο όρος «πρόληψη» είναι εν πολλοίς αυτονόητος και δεν χρήζει πολλών επεξηγήσεων. Ως πρόληψη θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον σύνολο των ενεργειών, στις οποίες συνιστάται να προβούμε ή αυτών, που συνιστάται να αποφύγουμε, προκειμένου να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης μίας μη επιθυμητής κατάστασης.

Επί του προκειμένου, δηλαδή όσον αφορά τη χαλάρωση του κόλπου και την απώλεια στήριξης του πυελικού εδάφους, θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιες συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της και να τις αποφύγουμε κατά το δυνατόν και ποιες συνθήκες τρόπον τινά μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισής της και να τις «επιδιώξουμε».

Ας πούμε λίγα λόγια για την πρόληψη της χαλάρωσης κόλπου…

Από την ανάλυση των παραγόντων, που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης χαλάρωσης κόλπου και απώλειας στήριξης του πυελικού εδάφους, καθίσταται προφανές, πως μεταξύ αυτών υπάρχουν καταστάσεις, που συνιστάται να αποφεύγετε, προκειμένου να προστατευθείτε.

Όμως μεταξύ των παραγόντων προδιάθεσης για την εμφάνιση χαλάρωσης κόλπου περιλαμβάνονται και η ηλικία της γυναίκας, η εγκυμοσύνη, αλλά και η κληρονομικότητα. Οι παράγοντες αυτοί είναι πέραν από τον έλεγχό μας, είναι δηλαδή – υπό μίαν έννοια – «μη τροποποιήσιμοι» παράγοντες.

Μα η χαλάρωση του κόλπου απαιτεί πάντα χειρουργείο;

Όχι!

Είναι δυνατόν τα συμπτώματα της χαλάρωσης του κόλπου, να αντιμετωπισθούν με μη χειρουργικά μέσα, αν καταρχάς αντιμετωπίσουμε τους παράγοντες, που προδιαθέτουν για την εμφάνιση της ενοχλητικής αυτής κατάστασης, οι οποίοι είναι δυνατόν να «αναστραφούν».